Synopse

(6)
Montag, 28 Dezember 1981    (    )

New York I / Gönd er …

Gönd er öbere
gönd er ond hend er
ke Angscht, däne
sig nümeh, sig nüd
05 ond nümeh vo dem was er bes jetz
emmer gha hend es
Hus ond es Liecht
ond mängisch
e Wolke?
10 Ond de chömed er a ond s’esch
alles glichlig we do, 
do esch det ond det esch
do. Nor d’ Loft do, d’ Loft
det esch liechter ond
15 d’ Hüser send // 029
höcher ond d’ Lüt
schneller ond merkid
emmer ond öberal öppis
ond si send alli
20 trurig well si
scho do send, ond wohee wett mer no go
wemmer emmer scho do esch?

In: Notizbuch 1979-82
Mittwoch, 27 Oktober 1982    (    )

New York / I (A)

Gönder öbere
gönder ond hender
ke Angscht det äne
sig nümeh sig nüd
05 ond nümeh vo dem was er bes jetz
emmer gha hend es
Hus ond es Liëcht
ond mängisch
e Wolke?

10 Ond de chömeder a ond s esch
alles glichlig we do
do esch det ond det esch
do. Nor d Loft do d Loft
det esch liëchter ond
15 d Hüser send
höcher ond d Lüt
schneller ond merkid
emmer ond öberall öppis
ond si send alli
20 trurig well si ||
scho do send ond
wohee wett mer no goh
wemmer emmer scho do esch?

In: Manuskripte 1979-83
Mittwoch, 22 Dezember 1982    (    )

New York / I (B)

Gönder öbere
gönder ond hender
ke Angscht det äne
heigs nümeh heigs nüd
05 ond nümeh vo dem was es bes jetz
emmer gha hed es
Hus ond es Liëcht
ond mängisch
e Wolke?

10 Ond de chömeder a ond s esch
alles glichlig we do do
esch det ond det esch
do. Nor d Loft do d Loft
det esch liëchter ond
15 d Hüser send
höcher ond d Lüt
gschneller ond merkid
emmer no öppis si send ||
alli trurig:
20 wellsi scho do send: wohee
chöntetsi go?

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

NEU YORK I

Gönder öbere
gönder ond hender
ke Angscht det äne
heigs nümeh heigs nüd
05 ond nümeh vo dem was es bes jetz
emmer gha hed es
Hus ond es Liëcht
ond mängisch
e Wolke?

10 Ond de chömeder a ond s esch
alles glichlig we do do
esch det ond det esch
do. Nor d Loft do d Loft
det esch liëchter ond
15 d Hüser send
höcher ond d Lüt
gschneller ond merkid
emmer no öppis si send
alli trurig
20 wellsi scho do send: wohee
chöntetsi go?

In: Typoskripte 1983
Samstag, 23 Juli 1983    (    )

Neu York / I

Gönder öbere
gönder ond hender
ke Angscht det äne
heigs nümeh heigs nüd
05 ond nümeh vo dem was es bes jetz
emmer gha hed es
Hus ond es Liëcht
ond mängisch
e Wolke?
10 Ond de chömeder a ond s esch
alles glichlig we do do
esch det ond det esch
do. Nor d Loft do d Loft
det esch liëchter ond
15 d Hüser send
höcher ond d Lüt
gschneller ond merkid
emmer no öppis si send
alli trurig wellsi scho do send: wohee
20 chöntetsi go?

In: Verstreutes
Datiert: 1985    (    )

Neu York I

Gönder öbere
gönder ond hender
ke Angscht det äne
heigs nümeh heigs nüd
05 ond nümeh vo dem was es bes jetz
emmer gha hed es
Hus ond es Liecht
ond mängisch
e Wolke?

10 Ond de chömeder a ond s esch
alles glichlig we do do
esch det ond det esch
do. Nor d Loft do d Loft
det esch liechter ond
15 d Hüser send
höcher ond d Lüt
gschneller ond merkid
emmer no öppis si send
alli trurig
20 wellsi scho do send: wohee
chöntetsi go?

In: Alemannische Gedichte 1985
Alemannische Gedichte (alph.)
(Total: 36 )
Alemannische Gedichte (Folge)
(Total: 36 )
Suchen: Alemannische Gedichte